Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จอง หมายถึง/ความหมาย

ก. ผูก, คล้อง, หมายไว้, กำหนดไว้, จำไว้, รัก, อยากได้, มุ่ง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
จอง : ก. ผูกไว้; มั่นหมายไว้, ขอกําหนดไว้, เช่น จองกฐิน จองที่. (ข. จง ว่า ผูก).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา