Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ค้อน ภาษาอังกฤษ

(v.) glance sideways
คำอธิบาย : แสดงความไม่พอใจด้วยการใช้สายตาอย่างหนึ่ง
คำอื่น ๆ : look askance
คำความหมายเดียวกัน : มองค้อน, ค้อนขวับ
ตัวอย่าง : ผู้เป็นแม่เหลือบแลไปทางบ้านลูกชายแล้วค้อนขวับราวกับลูกสะใภ้ยืนอยู่ตรงนั้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) hammer
คำอธิบาย : ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
คำอื่น ๆ : mallet; gavel
ตัวอย่าง : เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว
หน่วยนับ : อัน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา