Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คุณศัพท์ หมายถึง/ความหมาย

คุณศัพท์ : [คุนนะ-] (ไว) น. คําคุณ หรือ วิเศษณ์.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา