Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คิดบัญชี ภาษาอังกฤษ

(v.) calculate
คำอื่น ๆ : count; reckon; work out accounts; do accounts
คำความหมายเดียวกัน : คิดเงิน, เก็บเงิน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) revenge
คำอื่น ๆ : get even with; retaliate
คำความหมายเดียวกัน : ล้างแค้น, แก้แค้น
ตัวอย่าง : งานนี้เขาจะต้องคิดบัญชีกับเพื่อนรักที่ทำเขาเสียเจ็บแสบเป็นแน่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา