Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คำนำ ภาษาอังกฤษ

(n.) preface
คำอธิบาย : คำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นๆ
คำอื่น ๆ : introduction; foreword; prologue; preamble
คำความหมายเดียวกัน : อารัมภกถา, อารัมภบท, บทนำ, คำขึ้นต้น
คำตรงกันข้าม : คำลงท้าย
ตัวอย่าง : ประธานชมรมได้รับเกียรติให้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา