Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คำคุณศัพท์ ภาษาอังกฤษ

(n.) adjective
คำอธิบาย : คำในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดร่วมกับคำนามเพื่อบอกคุณสมบัติ ลักษณะ เป็นต้น ของคำนาม
คำความหมายเดียวกัน : คุณศัพท์
ตัวอย่าง : บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนะนำนักข่าวให้ใช้คำคุณศัพท์เท่าที่จำเป็น
หน่วยนับ : คำ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา