Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ความยากลำบาก ภาษาอังกฤษ

(n.) difficulty
คำอื่น ๆ : hardship; discomfort
คำความหมายเดียวกัน : ความยุ่งยาก, ความลำบาก
คำตรงกันข้าม : ความสบาย, ความสะดวก
ตัวอย่าง : งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา