Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ความพอใจ ภาษาอังกฤษ

(N) contentment
คำอื่น ๆ : satisfaction; willingness
คำความหมายเดียวกัน : ความชอบใจ, ความพึงพอใจ
ตัวอย่าง : คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา