Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ความทรงจำ ภาษาอังกฤษ

(N) memory
คำอื่น ๆ : remembrance; commemoration
คำความหมายเดียวกัน : ความจำ
ตัวอย่าง : เหตุการณ์นี้จะอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา