Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คล้องจอง ภาษาอังกฤษ

(v.) rhyme
คำอื่น ๆ : harmonize
คำความหมายเดียวกัน : คล้อง, รับกัน
คำตรงกันข้าม : ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน
ตัวอย่าง : คำในบทกลอนบาทแรกจะต้องคล้องจองกับคำในบาทหลัง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) be consistent with
คำอื่น ๆ : rhyme with; be compatible with
คำความหมายเดียวกัน : สอดคล้อง
คำตรงกันข้าม : ขัดกัน, ขัดแย้งกัน
ตัวอย่าง : ผลสำรวจคล้องจองกับความต้องการของประชานชน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา