Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คลาไคล หมายถึง/ความหมาย

ก. เดินไป, เคลื่อนไป.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
คลาไคล : ก. เดินไป, เคลื่อนไป, ไคลคลา ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา