Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คฤหาสน์ หมายถึง/ความหมาย

[คะ-รึ-หาด] (สก. คฺฤห = เรือน + อาสน = ที่อยู่) น. เรือนที่ใหญ่โตโอ่โถง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
คฤหาสน์ : ดู คฤห, คฤห-. คฤหาสน์ : [คะรึหาด] น. เรือน, โดยมากหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผย. (ส. คฺฤหาสน).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา