Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ครุภัณฑ์ หมายถึง/ความหมาย

น. ของหนัก, ของที่ใช้ได้นาน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ครุภัณฑ์ : [คะรุพัน] น. ของที่ใช้ทนทาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา