Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คริสต์มาส หมายถึง/ความหมาย

(อก. Christmas) น. วันนับถือในศาสนาคริสต์ คือ ตรงกับวันเกิดของพระเยซู กำหนดในวันที่ ๒๕ ธันวาคม เป็นวันที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ให้บัตรอวยพรและของขวัญแก่กัน ตามบ้านจุดประทีปโคมไฟแต่งต้นคริสต์มาส (ต้นสนมีของขวัญห้อย เพื่อไว้แจกเด็กและญาติพี่น้องเพื่อนฝูง).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
คริสต์มาส ๒ : น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Euphorbia pulcherrima (R. Grah.) Willd. ex Klotzsch ในวงศ์ Euphorbiaceae ออกดอกในฤดูหนาว มีใบประดับสีแดง, สองฤดู หรือ โพผัน ก็เรียก. คริสต์มาส ๑ : น. วันสมภพของพระเยซู. (อ. Christmas).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา