Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คนสุก หมายถึง/ความหมาย

คนสุก : น. ชายที่บวชเป็นพระภิกษุและสึกแล้ว.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา