Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คด หมายถึง/ความหมาย

น. ก้อนหินที่มีหัวสัตว์หรือต้นไม้ นับถือกันว่า เป็นเครื่องราง. ว. งอ, โกง. ก. ตักออกจากหม้อ เช่น คดข้าว.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
คด ๑ : น. วัตถุแข็งคล้ายหินที่มีในสัตว์หรือต้นไม้ นับถือกันว่าเป็นเครื่องราง. คด ๒ : น. สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีสัณฐานหักมุมเป็นข้อศอก เช่น วิหารคด. ว. ลักษณะที่ไม่ตรงตลอด; ไม่ซื่อ. คด ๓ : ก. ตักข้าวสุกออกจากหม้อ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา