Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คดีแพ่ง หมายถึง/ความหมาย

น. คดีที่ฟ้องร้องกันเป็นส่วนบุคคล, เทียบคำ (อก. civil case).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
คดีแพ่ง : (กฎ) น. คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา