Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คงคาลัย หมายถึง/ความหมาย

คงคาลัย : (กลอน) น. แม่นํ้า, นํ้า, น่านนํ้า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา