Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ข้าวหลาม ภาษาอังกฤษ

(n.) glutinous rice roasted in bamboo joints
คำอธิบาย : ข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก
ตัวอย่าง : นวลจันทร์ซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนมาฝากเพื่อน
หน่วยนับ : กระบอก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา