Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ข้าพระพุทธเจ้า หมายถึง/ความหมาย

ส. ฉัน (ใช้ทูลพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายชั้นสูง).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ข้าพระพุทธเจ้า : [ข้าพฺระพุดทะเจ้า] ส. คําใช้แทนตัวผู้พูด กราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดินหรือกราบทูลเจ้านายชั้นสูง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา