Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ข่าว ภาษาอังกฤษ

(n.) news
คำอธิบาย : เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น
คำความหมายเดียวกัน : ข่าวสาร
ตัวอย่าง : ปัจจุบันมีข่าวอาชาญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้นทุกวัน
หน่วยนับ : ข่าว, ชิ้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) information
คำอธิบาย : คำบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ
คำความหมายเดียวกัน : ข่าวสาร, ข้อมูล
ตัวอย่าง : ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องการให้ข่าวเรื่องการโจรกรรมธนาคารแก่ตำรวจ
หน่วยนับ : เรื่อง, ประเด็น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา