Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ขื่อ หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อไม้เครื่องบนเรือน สำหรับยึดปลายเสา ๒ ข้างตามด้านขวาง; เครื่องจองจำนักโทษ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ขื่อ : น. ชื่อไม้เครื่องบนสําหรับยึดหัวเสาด้านขวาง; เครื่องจองจํานักโทษ ทําด้วยไม้มีช่องสําหรับสอดมือหรือเท้าแล้วมีลิ่มตอกกำกับกันขื่อหลุด; เรียกกระดูกเชิงกรานที่ขวางอยู่ด้านหน้า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา