Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ขา ภาษาอังกฤษ

(n.) gambler
คำอธิบาย : ผู้เล่นการพนัน
คำอื่น ๆ : card partner
คำความหมายเดียวกัน : คน, สมาชิก
ตัวอย่าง : เดี๋ยวรอให้ขามาครบก่อนแล้วค่อยเริ่มเล่นกัน
หน่วยนับ : ขา, คน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) leg
คำอธิบาย : อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า สำหรับยันกายและเดิน
คำอื่น ๆ : limb; foot
ตัวอย่าง : ม้าตัวนั้นพ่ายแพ้ในการแข่งขันเพราะบาดเจ็บที่ขา
หน่วยนับ : ข้าง, คู่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา