Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ของหวาน ภาษาอังกฤษ

(N) sweet
คำอื่น ๆ : dessert; candy; confection; sweetmeat
คำความหมายเดียวกัน : ขนมหวาน, ขนม
คำตรงกันข้าม : ของคาว
ตัวอย่าง : ของหวานหลังอาหารมื้อนี้มีข้าวเหนียวทุเรียน
หน่วยนับ : ชิ้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา