Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ของคาว ภาษาอังกฤษ

(N) meat
คำอธิบาย : ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลา
คำอื่น ๆ : fish; dish; food
คำความหมายเดียวกัน : กับข้าว
คำตรงกันข้าม : ของหวาน
ตัวอย่าง : เขากินของคาวสลับกับของหวาน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา