Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ขจัด หมายถึง/ความหมาย

(ขม.) ก. ขับไล่, พลัดพรายไป, กระจัด กำจัด กระจัดกระจาย ก็ใช้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ขจัด : [ขะ-] ก. กําจัด เช่น ขจัดความสกปรก; กระจัด, แยกย้ายออกไป. (ข. ขฺจาต่ ว่า พลัด, แยก).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา