Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ก หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อมาตราเงินโบราณ ๒ ล่อม เป็น ๑ ล่ำ. (ดูเรื่องมาตราต่างๆ). . ร้อง, ขับ; ถนอม; เล้าโลม; ทำให้ลม เช่น ล่อมเสา ; ร้องเพื่อเล้าโลมหรือโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม เช่น ล่อมอารมณ์, พูดโน้มน้าวใจให้เห็นคล้อยตาม เช่น ล่อมฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยให้คล้อยตามเป็นผลสำเร็จ ได้, ทำให้ใจอ่อนเห็นคล้อยตาม เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาล่อมผู้บังคับบัญชาให้คล้อยตามได้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ล่อม ๑ : [ฺล่อม] น. ชื่อมาตราเงินโบราณ ๒ ล่อม เป็น ๑ ล่ำ. ล่อม ๒ : [ฺล่อม] . ถาแต่งให้ลมงาม เช่น ล่อมเสา ล่อมไม้; โดยปริยายหมายความว่า เหมาะเจาะ เช่น น้ำหอมล่อมลิ่นดอไม้ลั่น. (ขุนช้างขุนแผน). ล่อม ๓ : [ฺล่อม] น. ชื่อเพลงเครื่องปี่พาทย์ ทําตอนพระเข้าหานาง ซึ่งเรียว่า โลม หรือตอนขับบําเรอ เรียว่า ล่อมมโหรี อันใช้เป็นเครื่องสายประสมในภายหลัง และมีชื่อเป็นชนิดต่าง ๆ คือ ล่อมช้าง ล่อมพระยา ล่อมนารี และล่อมในพิธีพราหมณ์ เรียว่า ช้าหงส์ หรือ ช้าเจ้าหงส์, ชาวบ้านมัเรียว่า ล่อมหงส์. . ร้องเป็นทํานองเพื่อเล้าโลมใจหรือให้เพลิน, โดยปริยายหมายความว่า พูดให้น้อมใจตาม หรือ ทําให้เพลิดเพลิน เช่น ล่อมใจ ล่อมอารมณ์.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ล่อมเลา : [-เฺลา] . ทําให้เรียบร้อย, ทําให้ดี, โดยปริยายหมายความว่า อบรมให้มีนิสัยไปในทางดี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ล่อมเลี้ยง : . อบรมเลี้ยงดูให้มีนิสัยดี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
. พอทำได้นิดๆ หน่อยๆ, เคี้ยวไม่ถนัด. (ดู ะล่อมะแล่ม).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ล้อมแล้ม : [ฺล้อมแฺล้ม] . เคี้ยวไม่ทันแหลแล้วรีบลืน, เคี้ยวไม่ถนัด; พูดอ้อมแอ้มพอให้ผ่านไป, พูดไม่สู้ชัดความเพื่อให้เสร็จไป; ะล่อมะแล่ม ็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ล่อมท้อง : . ใช้ฝ่ามือคลึงบริเวณท้องเบา ๆ เพื่อให้คลอดง่าย.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ล่อมมดลู : . เร่งให้มดลูเข้าอู่เร็วขึ้นโดยารประคบบริเวณท้อง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ล่อมหอ : . ขับร้องหรือเล่นดนตรีเพื่อให้ครึครื้นในพิธีแต่งงานบ่าวสาว่อนถึงฤษ์ส่งตัวเจ้าสาว.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
. ร่วม, คล้อย เช่น ลอยใจ. น. ไม้เถาต้นจะแยันเป็นต้นตัวผู้ต้นตัวเมีย ต้นตัวผู้มีดอออเป็นช่อใหญ่สีเหลืองหรือเขียวอมเหลือง เมื่อ เวลาบานจะส่งลิ่นหอมไปไลมา หอมฉุนๆ หัวินได้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

2,881 - 2,890 of 5,772 words , pages 289/578 ,   go to page    
โฆษณา