Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ก๊อกน้ำ ภาษาอังกฤษ

(N) faucet
คำอธิบาย : เครื่องเปิดปิดน้ำจากท่อหรือภาชนะ
คำอื่น ๆ : tap; water tap
คำความหมายเดียวกัน : ก๊อก
ตัวอย่าง : วิธีการล้างผักให้สะอาดอีกวิธีหนึ่งคือการเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านโดยแรง
หน่วยนับ : ก๊อก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา