Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ก่อร่างสร้างตัว หมายถึง/ความหมาย

ก. สร้างรากฐาน, ตั้งเนื้อตั้งตัว.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ก่อร่างสร้างตัว : ก. ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา