Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กุรอาน หมายถึง/ความหมาย

[กุ-รฺอาน] น. คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เราเคยเรียกว่า โกหร่าน คำที่ถูกต้อง คือ อัล กุรอานกุรอานในภาษาอาหรับ แปลว่า หนังสือที่ถูกอ่าน ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ที่พระเป็นเจ้าประทานลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้พระศาสดามะหะหมัดสั่งสอนมนุษย์ คัมภีร์กุรอานพิมพ์ด้วยอักษรอาหรับ เป็นหนังสือขนาด ใหญ่ ชาวมุสลิมบางพวกหวงแหนมาก จนไม่ยอม ให้คนนอกศาสนาแตะต้องคัมภีร์เลย แม้ชาวมุสลิมเองบางพวกจะแตะต้องพระคัมภีร์ก็ต้องชำระกายให้สะอาดก่อน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา