Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กุณฑี หมายถึง/ความหมาย

[กุน-ที] (มค. กุณฺฑี) น. หม้อน้ำ, หม้อน้ำมีหู, เต้าน้ำ (เราเขียนและพูดเป็น คนที).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กุณฑี : [-ที] น. คนที, หม้อน้ำ, หม้อน้ำมีหู, เต้าน้ำ, เช่น พลูกัดชลกุณฑี ลูกไม้. (โลกนิติ). (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา