Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กินน้ำใต้ศอก หมายถึง/ความหมาย

(สว.) ก. จำต้องยอมเป็นรองเขา (มักหมายถึง หญิงที่จำยอมเป็นเมียน้อย).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กินน้ำใต้ศอก : (สํา) ก. จําต้องยอมเป็นรองเขา, ไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่า, (มักหมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมลงให้แก่เมียหลวง).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา