Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กำ หมายถึง/ความหมาย

ก. งอนิ้วเข้าจดอุ้งมือ, จับไว้โดยอาการงอนิ้วทั้ง ๔ เข้าจดอุ้งมือ ใช้หัวแม่มือกดนิ้วเหล่านั้น. น. มือที่งอนิ้วเข้าไว้; จำนวนของเต็มมือที่กำเข้า; มาตราวัดรอบของกลม, กำหนึ่งยาวราว ๒๐ เซนติเมตร, โบราณกำหนดกำไว้ ๓ ขนาด คือ ๑. กำเฟื้อง (ยาว ๔ นิ้ว กับครึ่งกระเบียด) ๒. กำสองไพ (ยาว ๔ นิ้ว ๒ หุน) ๓. กำสลึง (ยาว ๔ นิ้ว กับ ๑ กระเบียด); ลักษณนามเรียกผักหรือหญ้าที่มัดขนาดมือกำว่า ๑ กำกำ; ซี่ล้อรถหรือเกวียน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กำ ๑ : ก. งอนิ้วมือทั้ง ๔ ให้จดอุ้งมือ, เอานิ้วมือทั้ง ๕ โอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, อาการที่งอนิ้วมือทั้ง ๕ รวบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้. น. มือที่กําเข้า; ปริมาณของเต็มมือที่กําเข้า, กำมือ ก็ว่า; มาตราวัดรอบของกลม เมื่อวัดได้เท่าไร แล้วทบกึ่งได้ยาวราว ๑๐ เซนติเมตร เช่น ของกลมวัดรอบได้ยาว ๒๐ เซนติเมตรของกลมนั้นเรียกว่า มีขนาด ๑ กํา, มี ๓ ชนิด คือ ๑. กําสลึง (ยาว ๔ นิ้ว ๑ กระเบียด หรือ ๑๐.๗๕ เซนติเมตร) ๒. กําเฟื้อง (ยาว ๔ นิ้วครึ่งกระเบียด หรือ ๑๐.๕ เซนติเมตร) ๓. กําสองไพ (ยาว ๔ นิ้ว ๒ หุน หรือ ๑๐.๒๕ เซนติเมตร); ลักษณนามเรียกผักหรือหญ้าที่มัดไว้ เช่น ผักกําหนึ่ง หญ้า ๒ กํา. กำ ๒ : น. ซี่ล้อรถหรือเกวียน. กำ ๓, กำม : (โบ) น. กรรม เช่น ไข้เจ็บหมอตั้งกําไว้, ท่านว่าเป็นกํามของเขาเอง. (อัยการเบ็ดเสร็จ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา