Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กำพืด หมายถึง/ความหมาย

น. เทือกเถา, เหล่ากอ, (มักใช้พูดเหยียดหยาม ว่ารู้กำพืดดีว่าเป็นอย่างไร).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กำพืด : น. เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, (มักใช้เป็นทํานองหยาม) เช่น รู้กําพืด.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา