Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กำนล หมายถึง/ความหมาย

(ขม. กํณล) ก. บูชา, คำนับ, ทำ, เช่น ของกำนล = ของบูชา ค่ากำนล = ค่าทำสิ่งของ. น. เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, เครื่องคำนับ, เงินค่าคำนับครู.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กำนล : [-นน] น. เงินค่าคำนับครู, เงินคํานับบูชาครูปี่พาทย์ คือ พระประคนธรรพ หรือ พระนารท ซึ่งถือว่าเป็นครูเดิมของตน มีเทียนสําหรับจุดที่ตะโพนด้วย. (ข. กํณล่ ว่า เครื่องคํานับ, ค่ากำนล; ไม้สำหรับหนุนอย่างไม้หมอน).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา