Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาษาอังกฤษ

(N) The Provincial Electricity Authority
คำอื่น ๆ : EPA
คำความหมายเดียวกัน : กฟภ.
ตัวอย่าง : แม่ของฉันทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา