Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

การแต่งประโยค ภาษาอังกฤษ

(N) composition
คำอธิบาย : การเรียบเรียงประโยค
คำอื่น ๆ : construction
ตัวอย่าง : วันนี้อาจารย์สอนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา