Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

การันต์ หมายถึง/ความหมาย

(มค. การ = ผู้ทำ + อนฺต = ที่สุด) น. อักษรตัวที่สุดแห่งคำ เช่น ปิตฤ เป็น ฤ การันต์, อายุสฺ เป็น ส การันต์, ในภาษาไทยเรา ใช้เป็นชื่อของอักษรที่ไม่ออกเสียงพร้อมด้วยเครื่องหมายดังนี้ ์ เช่น ราชสาส์น [ราด-ชะ-สาน] ราชสาสน์ [ราด-ชะ-สาด].
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
การันต์ : [การัน] น. ที่สุดอักษร, ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งมีไม้ทัณฑฆาตกํากับไว้ เช่นตัว ต์ ในคําว่า ``การันต์, (ปาก) เรียกตัวอักษรที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ เช่น ล์ ว่า ล การันต์ ค์ ว่า ค การันต์.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา