Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

การทำครัว ภาษาอังกฤษ

(N) cooking
คำอธิบาย : การหุงหาอาหาร
คำอื่น ๆ : making a dish; preparing food; concoction
คำความหมายเดียวกัน : การทำกับข้าว, การปรุงอาหาร, การประกอบอาหาร, การทำอาหาร, การทำกับข้าวกับปลา
ตัวอย่าง : เมื่อเสร็จจากการทำครัวแล้ว แม่บ้านควรจะนำเศษอาหารไปใส่หลุมฝัง หรือเอาไปเทในรถเทศบาลใกล้บ้านเพื่อป้องกันเชื้อโรค

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา