Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กล้วยไข่ ภาษาอังกฤษ

(N) kind of banana
คำอธิบาย : กล้วยชนิดหนึ่ง มีผลเล็กกว่ากล้วยน้ำว้า
ตัวอย่าง : กล้วยไข่ปลูกมากที่จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยนับ : ลูก, หวี, เครือ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา