Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กล้วยหอม ภาษาอังกฤษ

(n.) kind of banana
คำอธิบาย : กล้วยชนิดหนึ่ง ผลของมันมีลักษณะยาวรี
คำอื่น ๆ : one of varieties of bananas
หน่วยนับ : หวี

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา