Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กลาดเกลื่อน หมายถึง/ความหมาย

ว. ดาษดื่น, เรี่ยรายอยู่มาก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กลาดเกลื่อน : [กฺลาด-] ว. ดาษดื่น, เรี่ยรายอยู่มาก, เกลื่อนกลาด ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา