Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กลอนกลบท หมายถึง/ความหมาย

น. แบบคำประพันธ์พวกกลอน ๘ แต่ว่าเพิ่มสัมผัสบังคับในวรรคขึ้นอีก สัมผัสบังคับนั้นมีลักษณะต่างๆกัน ลักษณะหนึ่ง กวีก็ตั้งชื่อเรียกอย่างหนึ่ง เช่น ที่ให้มีสัมผัส อักษรทุกคำในวรรค เรียกว่า กลอนอักษรล้วน เช่น มีมิตร ไม่เหมือนหมายมาหม้ายหมางเจ็บจิตจริงเจียวเจ้าจะจำจาง ฯลฯ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา