Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กลองยาว ภาษาอังกฤษ

(N) tom-tom
คำอธิบาย : เถิดเทิง หรือเทิงบ้องกลองยาว ใช้เล่นในงานที่ต้องการเสียงดังครึกครื้น
คำอื่น ๆ : a tall narrow drum
ตัวอย่าง : ที่ศาลาการเปรียญมีมหรศพฉลองเป็นคณะรำกลองยาวคณะหนึ่ง
หน่วยนับ : ใบ, ลูก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา