Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กร หมายถึง/ความหมาย

[กอน เมื่อเข้าสมาสออกเสียงเป็น กอน หรือกะ-ระ หรือ กอ-ระ] (มค. กร) น. มือ; ผู้ทำ, ผู้ก่อ, ผู้ริ, ผู้ต้นเหตุ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กร ๑ : [กอน] น. ผู้ทํา, ใช้ประกอบเป็นส่วนหลังของสมาส เช่น กรรมกร เกษตรกร. (ป.). กร ๒ : [กอน] น. มือ (มักใช้ในบทประพันธ์); แขน เช่น เจ้างามกรอ่อนดังงวงเอราวัณ. (กลบท). (ป., ส.). กร ๓ : [กอน] น. แสง, ใช้ประกอบเป็นส่วนหลังของสมาส เช่น รัชนีกร. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา