Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กริยา หมายถึง/ความหมาย

[กฺริ-ยา, กะ-ริ-ยา] (วก.) น. ชนิดคำที่แสดงอาการ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กริยา : [กฺริยา, กะริยา] (ไว) น. คําที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม. (ส. กฺริยา; ป. กิริยา).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา