Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระเป๋า หมายถึง/ความหมาย

น. เครื่องใช้รูปคล้ายถุง ทำด้วยหนังบ้าง ผ้าบ้าง สำหรับใส่ของต่างๆ ใช้คาดเอวก็มี ติดอยู่ที่ตัวเสื้อ หรือกางเกงก็มี ใช้หิ้วก็มี, แบบสะพายหลังได้ เรียกว่า เป้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กระเป๋า ๑ : น. เครื่องใช้รูปคล้ายถุงหรือกระเพาะ ทําด้วยหนังบ้าง ผ้าบ้าง สําหรับใส่เงินหรือของต่าง ๆ ใช้คาดเอวก็มี ติดอยู่ในตัวเสื้อหรือกางเกงก็มี ใช้หิ้วก็มี; กลีบดอกกล้วยไม้คล้ายรูปกรวยหรือหลอดที่อยู่ตรงกลางเป็นที่อยู่ของเกสร, ปาก ก็เรียก; (ปาก) เรียกถุงหน้าท้องสำหรับใส่ลูกของสัตว์บางชนิดเช่นจิงโจ้ ม้าน้ำ. กระเป๋า ๒ : (ปาก) น. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถหรือเรือประจำทาง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา