Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระเต็น หมายถึง/ความหมาย

น. นกขนเขียวปากแดง กินปลา หัวโต คอสั้นตัวขนาดกลาง มีมากชนิดด้วยกัน เช่น นกกระเต็นใหญ่ หรือ นกกำกวม และกระเต็นเล็ก หรือ นกกระเต็นปักหลัก, นกกินปลาก็เรียก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กระเต็น : น. ชื่อนกชนิดหนึ่งในวงศ์ Alcedinidae หัวโต คอสั้น ปากแหลมยาวตรงและแข็งแรง ส่วนใหญ่มีสีสวยสดสะดุดตา หากินโดยวิธีพุ่งตัวลงจับปลาในน้ำ มีหลายชนิด เช่น กระเต็นปักหลักหรือ ปักหลัก (Ceryle rudis) กระเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis) กระเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา