Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระบอกไม้ไผ่ ภาษาอังกฤษ

(N) bamboo tube
คำอธิบาย : ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน
คำอื่น ๆ : bamboo section
ตัวอย่าง : หลาม หมายถึงการทำอาหารให้สุกในกระบอกไม่ไผ่
หน่วยนับ : กระบอก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา