Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระบวย หมายถึง/ความหมาย

น. ภาชนะใช้ตักน้ำ โดยมากทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ, (ถน.) น้ำโบย; ต้นไม้กินแมลงชนิดหนึ่งในจำพวกที่มักเรียกกันว่า หม้อแกงลิง หรือ เหนงนายพราน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กระบวย : น. ภาชนะสําหรับตักน้ำ เดิมทําด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ, พายัพว่า น้ำโบย.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา